hera-values

Auahatanga

Innovation

Nā te rikarika o ō mātou hoa kaipakihi: ka riro, ko te auahatanga te pūtake o ā mātou mahi katoa

As enthusiastic partners: innovation is at the core of everything we do

 

Me kaua noa e ohorere ki te mea, ko te auaha tā mātou uara matua. Ko tā mātou hoki, he mea nui kia arotia mai mātou hei hoa rikarika nei.

It should be no surprise that innovation is our core value. We also think it’s important to reflect that we are enthusiastic partners.

 

Kei te hiahia mātou ki te tūhonohono ake ki ō mātou mema. I tua ake, he mea whakaihiihi, whakahihiko hoki ki a mātou te mahi pēnā.

We want to engage with our members. More than that, it excites and motivates us to do so.

 

Koia tonu hoki tō mātou pūtakenga mana, arā, ā-rōpū rangahau nei.

It is our core mandate as a research association.

Hiranga

Excellence

He mea whakanui mātou mō tō mātou hiranga ā-hangarau

We’re trusted for our technical excellence

 

Kei te mōhio mātou ko te hiahia o ō mātou mema, kia noho ko mātou hei toronga ake mō ō rātou ake āheitanga.

We recognise that our members want to see us as an extension of their own capabilities.

 

E kore pea ō mātou mema e hiahia kia rite te whakapāpā ia rā, ia rā, ā āwhea atu nei rānei; engari e hiahia ana rātou mā mātou rātou e hāpai ina pā ai te raruraru ki a rātou. Heoi anō ki te pēnā rawa, kāti, he mate kei te haere! Nāreira, me whai rawa mātou i te āheitanga ā-hangarau, kia aronuitia ai mātou e ō mātou mema.

Our members may not want or need to engage with us on a daily or regular basis, but they want us to be available to support them when they do need us. And that is usually when things have gotten complicated! So, we need to have technical capability that can be trusted and relied upon.

Motuhaketanga

Independence

He hoa matatika mātou e tautoko ana i te ahumahi

We’re impartial partners supporting industry

 

He mea matua kia noho motuhake mātou hei kaiwhakarite mō ō mātou mema me te ahumahi whānui.

It’s important that we remain independent and represent our members and industry overall.

 

Kāhore ā mātou kaupapa huna, ā, e kore mātou e piko ki ngā whakaaweawetanga ā wai rānei.

We don’t have a hidden agenda and we aren’t unduly influenced by anyone.

 

Ka noho matatika mātou hei kaiwhakarite i ngā meka e kite ana mātou.

We remain impartial and represent the facts as we observe them.

Pukenga

Ingenuity

He kaikōkiri whakaaro hou mātou

We’re pioneers of new thinking

 

Ka whakamātau huarahi hou mātou, ka ākiāki auahatanga.

We trial new approaches and encourage creativity.

 

He kaiarataki pūwānanga mātou mō tō mātou ahumahi. Nāreira, ko ā mātou mahi, me tūturu, me pohewa, ā, me hira rawa ake hoki.

We are thought leaders for our industry. That requires us to be original and imaginative, as well as excellent.

Ngākau pono

Integrity

Ka noho haepapa mātou mō ā mātou mahi, ā, ka whakatutuki i ō mātou taurangi

We’re responsible for our actions and deliver on our promises

 

Ki te kī ake mātou ka mahia tetahi mahi, ka pukumahi katoa mātou kia whakatutukitia tērā taurangi.

If we say we will do something, we will work hard to make sure we deliver on that promise.

 

Whakatinanatia ai e mātou ā mātou kōrero.

We walk our talk.

Whakaute

Respect

He kaiwhaiwhai mātou i ngā tirohanga whānui

We’re seekers of diverse perspectives

 

He maha ō mātou ahunga, ā, e ngākau nui ana ki ngā whakaaro whānui.

We take a multi-faceted approach and appreciate diverse thinking.

 

Mā ngā tirohanga whānui e puta ai te māramatanga mō tēnei mea te pōraruraru, mō tōna rongoā hoki.

Different perspectives provide a more holistic understanding of any problem and potential solution.

Ahunga whakamua

Progress

Ko mātou, he ākonga awata ka kapo ake nei i te taki, kia whakaaro rerekē ai mātou

We’re passionate learners who accept the challenge to think differently

 

Ko tā mātou mahi, hei whākōkī auahatanga i tō mātou ahumahi.

It’s our job to be the catalyst for innovation in our industry.

 

E ea ai tēnā whakatakanga, me kaha mātou ki te werowero i ā mātou anō, kia whakaaro rerekē anō mātou, ā, kia akongia ahunga hou hoki mātou. Ka urutau ake mātou e ai ki ngā meka, ā, ka āta-kimihia he āhuatanga hou hei whakaemi, hei wetewete raraunga hoki, anā, hei whakatūturu ake i ā mātou taunakitanga, whakataunga hoki hei kaupapa e aronuitia rawatia ai e te tangata noa.

In order to deliver on that mission, we have to always challenge ourselves to think differently and learn new approaches. We adapt to what the facts tell us, and we look for new ways to collect and analyse data to ensure our recommendations and conclusions are well considered.

Mahi-tahitanga

Collaboration

Ka whakawhiti mātou i te whakaaro me te mātauranga, ā, ka whakanuia ngā takohanga ā etahi atu kē

We share our ideas and knowledge and value the contributions of others

 

He kakama mātou ki te hono ake ki ō mātou mema, ki te hunga whaipānga, ki te hapori hoki, ā, ka whakamahia ai e mātou he tauira auaha tuhera.

We actively engage with our members, stakeholders and community and use an open innovation model.

 

Ka hanga mātauranga mātou hei tuari haere kia kaha ai hoki tōna whakapānga.

We create knowledge for it to be shared and to have broad impact.

 

Ka tono mātauranga anō hoki mātou i etahi atu tāngata kē, hei whakapiki ake i tō mātou āheitanga mā ngā hononga whānui.

We also seek knowledge from others so that we can build our own capability through diverse networks.

Work-life-balance

Taunga oranga

Ko tā mātou arotahi ko te oranga me te haumarutanga

We’re focused on total wellbeing and safety

 

Kei te mārama mātou ki ngā piki me ngā heke, ā, e tino eke panuku ai mātou, me ōrite katoa ngā āhuatanga e pā ana ki ā mātou.

We recognise that life is a juggling act and that in order to function at our best, we have to have things in balance.

 

Mā ō mātou oranga, whainga oranga hoki e whakahaumaru ai ngā mea motuhake ki a mātou.

Our lives and livelihoods have to protect the things that are important to us.

 

Tae atu tēnei ki ō mātou hauoranga, haumarutanga, oranga nui hoki.

This includes our health, safety and wellbeing.

Ngā mihi ki koe Dr. J S Te Rito mō tō mahi whakamāori.