volkan-yakut

Volkan Yakut

Principal Welding Engineer | Operations Manager | Lead Assessor

I’m a Mechanical Engineer and International Welding Engineer with around 20 years of global experience working in manufacturing and quality departments. I also have an MSc degree related to manufacturing engineering.

My experience encompasses a wide range of fields, from lecturing at university to holding various management positions in manufacturing companies and construction projects. Throughout my career, I’ve also been involved with large-scale turn-key construction projects, power plant (power train & piping) projects, and marine & shipbuilding projects in New Zealand, Turkiye, Russia, and Saudi Arabia. I’ve also worked in the defence industry for the 4th generation of main battle tank design and mass production projects.

My primary focus has always been in the field of welding and advanced non-destructive testing technologies, and I specialise in Phased Array Ultrasonic, Digital Radiographic, Magnetic Particle, Penetration, and Visual Testing.

Furthermore, I’ve also had a keen interest in completing the cycle of continuous improvement through the data collected to follow new technological developments in the fields of manufacturing, welding, and its quality control and inspection activities, and to form the basis for technical discussions with the design, production, and quality teams.

I’m proud that my multi-functional engineering experience has been able to contribute to the local metal community since joining HERA in 2019.

Başmühendis – Kaynak teknolojileri

Makina Mühendisliği lisans derecemin ardindan uluslararasi Kaynak Mühendisliği programindan mezun oldum. Ayrıca İmalat mühendisliği yüksek lisans derecesine sahip bulunmaktayim.

Üretim ve kalite departmanlarında çalışan yaklaşık 20 yıllık küresel deneyime sahibim. Deneyimlerim, üniversitede ders vermekten, imalat şirketlerinde ve inşaat projelerinde çeşitli yönetim pozisyonlarında bulunmaya kadar geniş bir alanı kapsıyor. Kariyerim boyunca Yeni Zelanda, Türkiye, Rusya ve Suudi Arabistan’da büyük ölçekli anahtar teslimi inşaat projeleri, enerji santrali (güç aktarma ve borulama) projeleri ve denizcilik ve gemi inşa projelerinde yer aldım. Ayrıca savunma sanayisinde 4. nesil ana muharebe tankı tasarımı ve seri üretim projelerinde bulundum.

Öncelikli odak noktam her zaman kaynak ve ileri tahribatsız muayene teknolojileri olmuştur ve Sirali Dizi Ultrasonik, Dijital Radyografik, Manyetik Parçacık, Penetrasyon ve Görsel Test konularında uzmanım. Ayrıca, üretim, kaynak ve bunlarin kalite kontrolu ve denetimi faaliyetleri alanlarındaki yeni teknolojik gelişmeleri takip etmek suretiyle tasarım, üretim ve kalite ekipleriyle teknik tartışmalara temel oluşturmak için toplanan veriler aracılığıyla sürekli iyileştirme döngüsünü tamamlamaya da büyük ilgi duyuyorum.

Çok yönlü mühendislik deneyimlerimin HERA’nın bir parçası olarak 2019’dan bu yana yerel metal sektörüne en üst seviyede katkıda bulunmasından dolayıda gurur duyuyorum.